Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 424 obręb Danielów i 28/2 obręb Dąbrowa

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 552 470,69 zł DOFINANSOWANIE: Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 89 984,18 zł TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: Długość przebudowywanego odcinka drogi – 436,34 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy.
 

Opublikowane: 13 marca, 2024 2:21 pm, ostatnia aktualizacja: 25 marca, 2024 at 1:01 pm