Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 748 i 811 obręb Koźniewice

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 296 705,14 zł TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: Długość przebudowywanego odcinka drogi – 261,67 m, długość remontowanego odcinka drogi – 1179,88 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy.
 

Opublikowane: 13 marca, 2024 2:33 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 12:36 pm