Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 495 obręb Barczkowice

 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 391 155,17 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: Długość remontowanego odcinka drogi – 650,00 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy.

Opublikowane: 13 marca, 2024 2:36 pm, ostatnia aktualizacja: 25 marca, 2024 at 1:09 pm