Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym ul. Spacerowej w Barczkowicach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 64 582,80 zł DOFINANSOWANIE: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2019
WIELKOŚĆ: Długość sieci 99,3 m

Opublikowane: 13 marca, 2024 2:48 pm, ostatnia aktualizacja: 25 marca, 2024 at 1:12 pm