Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w m. Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 452.308,09 zł TERMIN REALIZACJI: 2018
PRACE: Zakres inwestycji: budowa ciągu rowerowego w m. Kalinowo oraz budowa odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w m. Ołobok
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 164.504,45 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 287.803,64 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 2:40 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 2:41 pm