Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 311.770,72 zł TERMIN REALIZACJI: 2019
 PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano ok. 600 m chodnika.
FINANSOWANIE: Gmina Lubrza: 311.770,72 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:06 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:09 pm