Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F oraz dróg gminnych w m. Kalinowo – wykonanie chodnika i utwardzenie zatoki autobusów

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 50.694,40 zł TERMIN REALIZACJI: 2019
 PRACE: Zakres inwestycji: w ramach inwestycji wybudowano zatokę autobusową wraz z utwardzeniem pobocza i budową chodnika jako dojście do zatoki.
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 50.694,40 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:09 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:12 pm