Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika – etap I

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 175.136,26 zł TERMIN REALIZACJI: 2019
 PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 342 m chodnika.
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 175.136,26 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:22 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 1:16 pm