Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na dz. nr 62/5 i 62/6 w m. Zagórze

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.007.843,50 zł   TERMIN REALIZACJI: 2019
 PRACE: Zakres inwestycji: w ramach inwestycji przebudowano istniejąca nawierzchnię bitumiczną i brukową wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową chodnika. Przebudową zostały objęte drogi gminne i powiatowe na terenie całej miejscowości Zagórze.
FINANSOWANIE: Gmina Lubrza: 1.007.843,50 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:25 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:28 pm