Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w m. Lubrza

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.654.73,09 zł   TERMIN REALIZACJI: 2020
 PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 254 m chodnika
FINANSOWANIE: Gmina Lubrza 100% Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:38 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:40 pm