Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1205F w m. Niekarzyn

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23.434,24 zł   TERMIN REALIZACJI: 2020
 PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 87,92 m2 chodnika.
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 23.434,24 zł Powierzenie zadania

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:41 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:42 pm