Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F – budowa chodnika w Węgrzynicach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 134.981,50 zł TERMIN REALIZACJI: 2020
PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 446,58 m2 chodnika
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 67.490,75 zł Powiat Świebodziński: 67.490,75 zł

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:48 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 4:00 pm