Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 80.184,59 zł   TERMIN REALIZACJI: 2020
PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 310,09 m2 chodnika
FINANSOWANIE: Gmina Skąpe: 40.092,30 zł Powiat Świebodziński: 40.092,29 zł

Opublikowane: 20 marca, 2024 4:53 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 4:55 pm