Przebudowa drogi powiatowej na 1242F w zakresie budowy chodnika w m. Ługów

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 72.334,48 zł   TERMIN REALIZACJI: 2020
PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 210 m chodnika
FINANSOWANIE: Gmina Świebodzin: 36.167,00 zł Powiat Świebodziński: 36.167,48 zł

Opublikowane: 20 marca, 2024 5:06 pm, ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024 at 5:08 pm