Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.136.607,54 zł TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 11.2021
PRACE: Termomodernizacja obejmowała wymianę instalacji sanitarnych, w tym centralnego ogrzewania. Kotłownię węglową zamieniono na gazową, wymieniono piec. FINANSOWANIE: Finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Otrzymane wsparcie w wysokości 2.000.000,00 mln. zł został przeznaczone na zadanie: „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie” Dofinansowanie RFIL – 2.000.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji – ok. 2.136.607,54 zł

Opublikowane: 20 marca, 2024 5:11 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:53 pm