Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 978.494,18 zł TERMIN REALIZACJI: Październik 2023
PRACE: I część „Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie” II część „Przebudowa parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie”
FINANSOWANIE: Wartość inwestycji: 3.425.189,00 zł Kwota wnioskowanych środków : 2.911.410,65 zł Deklarowana kwota udziału własnego: 513.778,35 zł Dofinansowanie z: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie

Opublikowane: 21 marca, 2024 10:49 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:46 pm