Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 99.875,40 zł TERMIN REALIZACJI: 2022
PRACE: Zakres: budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
FINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 73.405,00 Powiat Świebodziński – 26.470,00

Opublikowane: 21 marca, 2024 10:56 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 10:59 am