Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w m. Dąbrówka Wlkp.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 93.531,29 zł TERMIN REALIZACJI: 2022
PRACE: Zakres: budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
FINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 56.996,00 zł Powiat Świebodziński – 36.535,00 zł

Opublikowane: 21 marca, 2024 11:00 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 11:06 am