Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika – etap II

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 185.440,41 zł TERMIN REALIZACJI: 2021
PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano 400 m chodnika
FINANSOWANIE Powiat Świebodziński: 92.720,20 zł Gmina Skąpe: 92.720,21 zł

Opublikowane: 21 marca, 2024 11:31 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 4:00 pm