Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej nr 4018F w m. Świebodzin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 67.500,00 zł   TERMIN REALIZACJI: 2022
PRACE: Zakres: chodnik o dł. 350m
FINANSOWANIE: Powiat Świebodziński – 100%

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej nr 4018F w m. Świebodzin - w trakcie inwestycji

Opublikowane: 21 marca, 2024 11:09 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 11:11 am