Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30-Stycznia w m. Świebodzin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 32.000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 2022
PRACE: Zakres: chodnik o dł. 220 m
FINANSOWANIE: Powiat Świebodziński - 100%

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30-Stycznia w m. Świebodzin - w trakcie inwestycji

Opublikowane: 21 marca, 2024 11:06 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 11:09 am