Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F – ul. Spacerowa w m. Łagów – w zakresie budowy chodnika oraz miejsc parkingowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 242.747,78 zł TERMIN REALIZACJI: 2021
PRACE: Zakres inwestycji: wybudowano zatokę postojową z betonowej kostki brukowej (parking) oraz chodnik. W ramach inwestycji przebudowano 231,50 m
FINANSOWANIE: Powiat Świebodziński: 121.373,89 zł Gmina Łagów: 121.373,89 zł

Opublikowane: 21 marca, 2024 12:24 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:57 pm