Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 420.184,19 zł WYDATKI PONIESIONE do 02.2024r.: 319 800,00 zł TERMIN REALIZACJI: 22.07.2022 - 22.03.2025
 Prace wykonane do 2024: Zakres inwestycji: Realizacja w/w zadania jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt będzie zawierał: - rozbiórkę istniejącej i budowę nowo projektowanej jezdni, przebudowę jezdni polegającą na korekcie sytuacyjno-wysokościowej przebiegu osi i krawędzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukcji, - rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1215F polegającą na wprowadzeniu układu funkcjonalnego i przestrzennego oraz rozwiązań technicznych poprawiających płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5.292.386,00 Powiat Świebodziński – 5.061.252,91 zł Gmina Zbąszynek – 5.061.252,90 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku

Opublikowane: 21 marca, 2024 3:38 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:47 pm