Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Bucze

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 828.545,79 zł     TERMIN REALIZACJI: 31.01.2024 – 31.01.2025
 PRACE: Zakres inwestycji: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi przy krawędzi jezdni i projektowanych przepustach , rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych z i kostki betonowej, rozbiórka przepustów pod drogą frezowanie nawierzchni, ustawianie krawężników i obrzeży, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa przepustów, budowa zatoki autobusowej z peronem, przebudowa istniejących zjazdów.
DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –  3 086.046,00 zł Powiat Świebodziński – 1.371.249,90zł Gmina Lubrza – 1.371.249,89 zł
 

Opublikowane: 21 marca, 2024 3:30 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:58 pm