Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.852.304,43 zł TERMIN REALIZACJI: 2024
PRACE: Dofinansowanie z: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W budynku szkolnym przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - gmina Świebodzin 66-200, nastąpi poprawa warunków i jakości kształcenia, poprawi się komfort i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć poprzez docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymianę pozostałych drzwi i montaż daszków nad drzwiami, roboty murowe, murki ogniowe i tynki, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana instalacji odgromowej na dachach i na ścianach, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wejścia do pomieszczenia byłej kotłowni, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana opasek przy budynku, pozostałe roboty.
DOFINANSOWANIE: Wartość dofinansowania: 1.574.458,77 zł Data dofinansowania zadania: marzec 2024

Budynek SOSW w Świebodzinie, przed planowaną w 2024 termomodernizacją

Opublikowane: 21 marca, 2024 3:14 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:53 pm