Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 115 592,62 zł TERMIN REALIZACJI: 29.12.2023 – 29.12.2024
PRACE: Zakres inwestycji: frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni  bitumicznej, wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wymiana włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej
DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 669 355,00 zł Powiat Świebodziński:  223 118,81 zł Gmina  Świebodzin – 223 118 ,81 zł

Ul. Sikorskiego przed remontem

Opublikowane: 21 marca, 2024 2:06 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:49 pm