Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie utwardzenia pobocza

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 186.113,88 zł TERMIN REALIZACJI: 2021
PRACE: Zakres inwestycji: Utwardzono kruszywem  pobocze o szerokości 2,0 m i długości 622 m
FINANSOWANIE: Powiat Świebodziński: 93.056,94 zł Gmina Łagów: 93.056,94 zł

Utwardzenie pobocza Niedźwiedź-Toporów

Opublikowane: 21 marca, 2024 11:57 am, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 12:54 pm