Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  2 057 343,71 zł TERMIN REALIZACJI: 14.12.2023 – 14.12.2024
PRACE: Zakres inwestycji: przebudowa istniejącej jezdni  o nawierzchni bitumicznej, budowa jednostronnego chodnika (opaski), przebudowa zjazdów, utworzenie poboczy z kruszywa, reprofilacją skarp, nasypu, czyszczenie rowu.
DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 234 406,00Powiat Świebodziński - 411,468,86 zł Gmina Świebodzin - 411.768,85 zł

Opublikowane: 21 marca, 2024 1:59 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 4:04 pm