Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 62.906,96 zł   TERMIN REALIZACJI: 2023 – 2024
PRACE: Zakres inwestycji: budowy wyniesiony przejście dla pieszych z czerwonej betonowej kostki brukowej o wymiarach 6,0x7,0m
DOFINANSOWANIE: Powiat Świebodziński: 100%

Wyniesione przejście w Lubogórze

Opublikowane: 21 marca, 2024 1:47 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 1:49 pm