Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 102.228,70 zł TERMIN REALIZACJI: 2024
PRACE: Zakres prac - dostosowanie pomieszczeń i budynku dla osób niepełnosprawnych łącznie z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej  dostosowaniem ww. instalacji do podłączenia odnawialnych źródeł ciepła wraz z wykonaniem kotłowni hybrydowej oraz instalacji odnawialnych źródeł ciepła
DOFINANSOWANIE Kwota Promesy: 999.999,68 zł Data dofinansowania: marzec 2024

Opublikowane: 21 marca, 2024 1:31 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 4:01 pm