Budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie

TERMIN REALIZACJI: Czerwiec 2023
W ramach realizacji zadania dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
  1. Dostawę i montaż platformy pionowej zewnętrznej przyściennej dla osób niepełnosprawnych - szyb samonośny przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie.
  2. Nadzór inwestorski - usługi doradcze w zakresie przygotowania przedsięwzięcia grantowego,
  3. Usługi doradcze w zakresie dostępności,
  4. Zakup m.in. krzesła ewakuacyjnego, regulowanych stołów i regulowanych krzeseł dla osób ze szczególnymi potrzebami (dla uczniów), pętli indukcyjnej,
  5. Nagranie filmu w języku migowym - z informacją o zakresie funkcjonowania szkoły i umieszczenie na stronie www,
  6. Oznakowanie sal z językiem Braille’a.
FINANSOWANIE: Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi: 369.000,00 zł Otrzymana wartość grantu wynosi: 250.000,00 zł Wkład własny: 119.000,00 zł Dofinansowanie w ramach Programu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Winda dla osób niepełnosprawnych w LO w Świebodzinie

Opublikowane: 21 marca, 2024 1:02 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:52 pm