Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: Koszt zadania: 1.977.982,98 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.183.465,11 zł TERMIN REALIZACJI: 17.10.2023 – 17.10.2024
DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.183.465,11 Powiat Świebodziński – Gmina Świebodzin –  ponoszą pozostałe koszty po 50%
Zakres prac obejmuje:  

Opublikowane: 21 marca, 2024 12:50 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:45 pm