Przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych – II piętro w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie – PFRON

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 60.000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 01.07.2023 – 31.12.2023
DOFINANSOWANIE: Wnioskowana kwota dofinansowania: 39.000,00 zł Środki własne: 21.000,00 zł Dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami III to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opublikowane: 21 marca, 2024 12:47 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:52 pm