Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 964.903,31 zł TERMIN REALIZACJI: Do 31.12.2023
PRACE: W ramach dotacji podjęto następujące działania
  • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki brukowej – 1 szt,
  • wykonanie dojścia do przejścia wraz z połączeniem się z istniejącym ciągiem pieszym –  1 szt. po obu stronach ulicy,
  • budowę nowoczesnego/innowacyjnego/oszczędnego oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych.
DOFINANSOWANIE: Kwota dotacji: 77.168,00 zł Kwota udziału własnego: 19.292,00 zł Dofinansowanie w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2023 r. na realizację projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej”.

Budowa wyniesionego przejścia w Ołoboku

 

Opublikowane: 21 marca, 2024 12:42 pm, ostatnia aktualizacja: 21 marca, 2024 at 3:52 pm