Remont drogi gminnej Pod Solisko w Jaworzynce

Remont wykonano na długości 303 m. Zakres prac obejmował ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach odwodnienia zaprojektowano wykonanie drenażu z odprowadzeniem do studni chłonnej z kręgów betonowych. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Opublikowane: 6 marca, 2024 2:39 pm