Remont drogi gminnej Kulonki w Istebnej

Modernizację wykonano na długości 334 m. Zakres prac obejmował remont nawierzchni bitumicznej polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach odwodnienia zaprojektowano wymianę przepustu fi 400 wraz ze ściankami czołowymi z betonu, regulację studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie kanału z rur PCV wraz ze studnią rewizyjną i studnią chłonną. W ramach zadania wykonano wodospusty i czyszczenie istniejącego systemu odwodnienia. Zadanie realizowano ze środków własnych gminy.

Opublikowane: 6 marca, 2024 1:49 pm