Remont drogi gminnej Dejówka – Pasieki w Koniakowie

Modernizację wykonano na długości 630 m. Zakres prac obejmował remont nawierzchni jezdni polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni w najszerszych punktach osiąga 5,00 m. W ramach odwodnienia wykonano wymianę przepustu fi 400 wraz ze ściankami czołowymi z betonu, regulację i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz ułożenie nowych korytek betonowych drogowych, a także oczyszczenie istniejących korytek drogowych. Wykonano regulację istniejących zjazdów, przycinkę zieleni w pasie drogowym oraz ażurowanie skarpy. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy Istebna.

Opublikowane: 6 marca, 2024 1:56 pm