Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o monitorowaniu przewozu towarów

Polska Warszawa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy.

W projekcie przewidziano monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Towary te często są przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzy, co prowadzi do zmniejszenia płaconych stawek.

Przewóz tych towarów ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych.

Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą 5000 zł, a jeśli rozpoczęcie przewóz towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Opublikowane: Styczeń 24th, 2017 7:25 pm