Rada Europy wezwała przywódców Turcji do zaprzestania łamania zasad wolności mediów i rządów prawa

główne instytucje zajmujące się prawami człowieka w Europie wezwały przywódców Turcji do zaprzestania łamania zasad wolności mediów i rządów prawa2Główne instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka w Europie, wezwały przywódców Turcji do "pilnej zmiany kursu" i zaprzestania łamania wolności mediów i podstawowych zasad rządów prawa. Wyraziły swoje głębokie zaniepokojenie w związku z zachowywaniem standardów demokracji w tym kraju.

Komisarz Rady Europy ds Praw Człowieka, Nils Muižnieks, w wydanym w środę raporcie zwrócił uwagę na niepokojące ograniczenia wolności mediów i wolności słowa w Turcji po ogłoszeniu stanu wyjątkowego (co było konsekwencją nieudanego puczu wojskowego, który miał miejsce w lipcu).

Komisarz wyraził również zaniepokojenie zmianami w konstytucji, które mają być poddane pod głosowanie w referendum. Podkreślił, że prowadzi to do zmniejszenia autonomii tureckiego sądownictwa i przeczy idei trójpodziału władz. Krytyce poddano również zbyt szerokie tureckie definicje terroryzmu i propagandy terrorystycznej, incydenty polegające na uwięzieniu kilkudziesięciu dziennikarzy, obfite stosowanie przepisów o zniesławienie, próby wprowadzania cenzury w internecie i wykorzystywania zasobów państwowych przez media prorządowe.

Turcja jeszcze nie przedstawiła swojego stanowiska w kwestii raportu.

   

Opublikowane: Luty 15th, 2017 11:15 am, ostatnia aktualizacja: Luty 15th, 2017 at 12:08 pm