Rada Bezpieczeństwa ONZ zaniepokojona kurdyjskim referendum niepodległościowym

iraakPaństwa należące do Rady Bezpieczeństwa ONZ wydały oświadczenie, w którym wyraziły zaniepokojenie decyzją władz irackiego Kurdystanu o przeprowadzeniu referendum niepodległościowego.  Ich zdaniem głosowanie to może niekorzystnie wpłynąć na stabilność regionu.

Państwa należące do Rady Bezpieczeństwa podkreślają, że referendum ma miejsce w czasie, kiedy nie zostało pokonane tzw. Państwo Islamskie. Podkreślają również, że może ono zakłócić plany powrotu 3 milionów uchodźców do swoich miejsc zamieszkania.

Rada Bezpieczeństwa wyraziła poparcie dla integralności terytorialnej Iraku oraz uznała, że wszelkie kwestie dotyczące relacji Kurdystanu i Iraku powinny być regulowane zgodnie z irackim prawem.

Opublikowane: Wrzesień 23rd, 2017 3:04 pm