Przystanie kajakowe – Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

[smartslider3 slider=67] Rok inwestycji: 2015 - 2018 Łączny koszt inwestycji – ok. 2,2 mln zł Opis inwestycji:

Gmina Żukowo przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze" - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Obecnie trwają prace związane z budową infrastruktury kajakowej na terenie Gminy Żukowo. Prace wykonawcze odbywają się na budowie przystani w Żukowie, Lniskach i Rutkach. Zgodnie z założeniami referatów nadzorujących prace, jeszcze w 2018 roku udostępniona zostanie infrastruktura kajakowa amatorom wypoczynku wodnego na terenie Gminy Żukowo. Gmina Żukowo uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego. Projekt „Pomorskie Szalki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.

Opublikowane: Październik 1st, 2018 10:58 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 11th, 2018 at 3:39 pm