Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka

Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka powstało w 1949 r. Mieści się na Pl. Św. Wojciecha 15 w Trzemesznie. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Placówka liczy sześć oddziałów zlokalizowanych w trzech budynkach. W budynkach znajduje się sześć sal dydaktycznych wyposażonych w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku psychorozwojowego dziecka. Nasze przedszkole liczy 138 dzieci, które przydzielone są do następujących grup: Kangurki, Pszczółki, Króliki, Tygryski, Motylki i Misie. Kadra naszej placówki wygląda następująco: dyrektor, 11 nauczycielek, które posiadają kwalifikacje zgodne w wykonywanym zawodem. Cztery z nich posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, trzy stopień nauczyciela mianowanego, trzy  stopień nauczyciela kontraktowego oraz jedna stopień nauczyciela stażysty. Do prac administracyjno-obsługowych zatrudnionych jest 10 osób.

[smartslider3 slider=16]

W naszym przedszkolu są trzy łazienki, szatnie, oraz gabinet do zajęć dodatkowych.  Placówka posiada własne zaplecze kuchenne. Przywiązujemy dużą wagę do estetyki i funkcjonalności pomieszczeń, dlatego wnętrze przedszkola jest wesołe, kolorowe i zostało zaplanowane tak, aby zachęcić naszych wychowanków do dobrej zabawy i nauki.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 16:30. Czas pracy poszczególnych grup wiekowych jest dostosowany do potrzeb określonych przez rodziców.

W przedszkolu działania wszystkich pracowników skierowane są na wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka przy współudziale rodziców. Dlatego kadra pedagogiczna tworzy i realizuje plany kółek zainteresowań takich jak teatrzyk „Bajka” i klub ekologiczny „Leśne Ludki” a także tworzy programy autorskie.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zwłaszcza dbałości o własne zdrowie psychiczne, fizyczne i bezpieczeństwo oraz rozwoju twórczej aktywności. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne:

Obecnie funkcjonują następujące programy: 1) Program Wychowawczy Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka 2) Program profilaktyczny Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka 3) Program profilaktyczny gimnastyki korekcyjnej 4) Program profilaktyczny z logopedii 5) Program profilaktyczny zajęć rewalidacyjnych 6) Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” 7) Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” 8) Program edukacji czytelniczej „Jestem aktywnym czytelnikiem” 9) Program ekologiczny przedszkolnego klubu „Leśne Ludki” 10) Program „Przedszkolak-ratownikiem” 11) Program teatralny teatrzyku „Bajka”

A także: - opracowane przez każdego wychowawcę plany współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci

Nasze przedszkole współpracuje z rodziną w procesie wychowania każdego dziecka, dlatego: • Zaspokajamy potrzeby dziecka; • Organizujemy jego aktywność; • Dbamy o jego rozwój fizyczny i psychiczny; • Integrujemy proces wychowania i edukacji; • Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka.

Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w Programie Wychowawczym. Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę, a są to: • Akcja Sprzątanie Świata, • Pasowanie na przedszkolaka, • Powitanie Jesienie, • Dzień Przedszkolaka, • Dzień Chłopca,

Aby osiągnąć zamierzone sukcesy – przedszkole doskonali swoją współpracę ze środowiskiem i promuje placówkę:

Z tej krótkiej metryczki można wywnioskować, że Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie to miejsce tętniące życiem roześmianych, szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie niewielka grupa pracowników niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych, każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować „przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców.

Opracowała:

mgr Karolina Pilarowska-Kretek

Opublikowane: Grudzień 2nd, 2017 12:33 pm, ostatnia aktualizacja: Luty 1st, 2018 at 4:33 pm