Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2023-2025 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 8 420 000,00 zł DOFINANSOWANIE: 7 999 000,00 zł ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji powstanie rondo na drodze krajowej nr 23, na skrzyżowaniu ul: Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Włościańskiej i Poziomkowej w Dębnie. W trakcie jest opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego.  Zadanie zakłada budowę ronda w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego w 2024 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, a realizacja inwestycji nastąpi w roku 2025. DOFINANSOWANIE: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Polski Ład VIII edycja.

Opublikowane: 4 marca, 2024 3:02 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:27 pm