Edukacja równych szans w Gminie Dębno – Szkoła Podstawowa w Cychrach

TERMIN REALIZACJI: 2024-2025 CAŁKOWITY KOSZT ZADANI: 1 921 840,80 zł. DOFINANSOWANIE: 1 728 856,80 zł. WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY: 192 984,00 zł. Wsparciem objętych zostanie siedem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających. Wszystkie placówki zostaną wyposażone w mobilne sale doświadczania świata. Dzięki temu szkoły będą mogły stworzyć mini strefy wyciszenia, terapii i relaksu dla dzieci z problemami, celem odreagowania napięć i emocji.  

Opublikowane: 4 marca, 2024 3:23 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:26 pm