Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie, ul. Piłsudskiego 10

TERMIN REALIZACJI: 2019-2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA GMINY DĘBNO: 111 547,05 euro DOFINANSOWANIE GMINA DĘBNO: 94 814,99 euro ZAKRES ZADANIA: Przedmiotem projektu była transgraniczna współpraca dotycząca kształcenia językowego. Celem projektu było rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia oraz nabycie umiejętności językowych i społeczno-kulturalnych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w transgranicznym współżyciu i współpracy. W szkołach objętych projektem powstały pracownie językowe, zakupiono wyposażenie multimedialne. Powstał także zbiór materiałów do nauki języka o charakterze regionalnym, stworzony przez nauczycieli języka niemieckiego biorących udział w projekcie. Uczniowie objęci byli dodatkową godziną nauki języka niemieckiego oraz otrzymali bezpłatne podręczniki. W związku z pandemią COVID uczniowie realizowali spotkania online. Partnerem wiodącym projektu była Gmina Oder-Welse z Brandenburgii, a ze strony polskiej obejmował: Gminę Dębno, Gminę Nowogródek Pomorski, Gminę Gryfino oraz Gminę Kołbaskowo. W naszej gminie zadanie realizowały cztery szkoły: SP1, SP2 i SP3 w Dębnie i w Cychrach. DOFINANSOWANIE: Program Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Opublikowane: 4 marca, 2024 3:41 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 10:46 am