Zdalne nauczanie w szkołach Gminy Dębno – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2020 DOFINANSOWANIE 100% I NABÓR: 79 999,20 zł DOFINANSOWANIE 100% II NABÓR: 104 992,80 zł ZAKRES ZADANIA: W ramach dotacji Gmina Dębno zakupiła 70 laptopów z oprogramowaniem Office 2019 EDU. Komputery zostały przekazane do szkół w celu czasowego udostępnienia uczniom nieposiadającym dostępu do komputera. Po zakończeniu nauczania zdalnego komputery trafiły do wszystkich siedmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. DOFINANSOWANIE: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Opublikowane: 4 marca, 2024 4:09 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 2:15 pm