Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – SP3 Dębno

TERMIN REALIZACJI: 2021-2022 DOFINANSOWNIE 100%: 120 663,47 zł ZAKRES ZADANIA: Z projektu skorzystały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Realizowane były dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, przyrody, języków obcych, a także warsztaty, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, w tym zajęcia wzmacniające samoocenę i motywację do nauki, czy budowania pozytywnych relacji. Przedsięwzięcie związane z walką i zapobieganiem COVID-19. DOFINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.  

Opublikowane: 4 marca, 2024 5:09 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:18 pm