Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stróża

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 566 010,22 zł

DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2021
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem poprawy komfortu życia naszych mieszkańców wykonano przebudowę drogi w obrębie Stróża dz. nr 125/2 polegającą na wykonaniu jej przebudowy i rozbudowy obejmującej jezdnię z poboczami na odcinku około 323 m (jezdnia bitumiczna szerokości 4,5 m, obustronne pobocza z destruktu szerokości 0,75 m), budowie systemu odwodnienia drogi (wykonanie kanalizacji deszczowej oraz studni chłonnej), przebudowie i budowie około 30 zjazdów oraz budowie kanału technologicznego. Na pozostałym odcinku drogi ozn. nr ewid. 125/2 dokonano jej remontu poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz górnej warstwy z destruktu.
[smartslider3 slider="270"]

Opublikowane: 28 marca, 2024 12:20 pm, ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2024 at 4:30 pm