Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika o długości 37 mb i zmiennej szerokości (3,5m-4,5m)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 25.830,00 TERMIN REALIZACJI: 2022
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Korytowanie i ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej w ilości 85 mb, korytowanie i ułożenie kostki brukowej na podbudowie z tłucznia oraz podsypce cementowo-piaskowej. Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. Chodnik może pełnić również rolę parkingu dla osób przebywających w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielęcinie 

Opublikowane: 11 marca, 2024 12:36 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 12:39 pm