Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w centrum Istebnej

W 2024 r. planowane jest zakończenie inwestycji. Gmina Istebna na ten cel pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres inwestycji: przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w centrum Istebnej wraz z układem komunikacyjnym, siecią i przyłączem elektroenergetycznym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej i wykonanie obiektów małej architektury. Budynek GOK znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga gruntownej rewitalizacji. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt wpływa pozytywnie na środowisko poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku- termomodernizacja budynku GOK oraz wymiana źródła ciepła.

Opublikowane: 23 lutego, 2024 10:30 am, ostatnia aktualizacja: 29 lutego, 2024 at 3:56 pm